ـ چهارمین دوره مسابقه ملی طراحی موتورسیکلت

در چهارمین دوره‌ مسابقه، با توجه به اهميت و جايگاه موتورسیکلت در صنعت وسایل نقلیه و لوکس در دنيا، پژوهشکده با رویکردی تازه طراحی و ساخت موتورسیکلت الکتریکی را به عنوان موضوعی مهم در وضعیت کنونی کشور مد نظر قرار داد.

ايده‌آل انجام مسابقه، رسيدن به موتورسیکلتی برای کاربری شهری است که دارای ویژگی‌های زیر باشد: 

•    طی مسافت 120 کیلومتر در سیکل شهری با یک بار شارژ کامل.

•    هزينه توليد به تأييد داوران صنعتي بايد کمتر از 80 ميليون ريال باشد.

•    مجموعه‌های باتری باید قابلیت جدا شدن از روی موتورسیکلت توسط کاربر عمومی را دارا باشند.

•    موتورسیکلت باید بتواند با استفاده از شارژر نصب شده روی موتور سیکلت و با تغذیه از برق شهر  شارژ گردد.

•    وزن موتورسیکلت به صورت بدون سرنشین و با باتری کامل نباید از 180 کیلوگرم بیشتر باشد.

•    موتورسیکلت باید بتواند با حداقل سرعت 50 کیلومتر در ساعت حرکت کند.

•  موتورسیکلت مورد نظر باید از نظر زیبایی طرح، جذابیت ظاهری، ارگونومی و سایر مولفه‌های طراحی صنعتی ارزنده باشد. 

•    موتورسیکلت مورد نظر باید قابلیت حرکت با دو سرنشین را دارا باشد.