تماس با پژوهشکده شهید رضایی
شماره تلفن:  66165374-021
آدرس ایمیل:  srrc@sharif.edu
تلفکس: 66165840-021