پژوهشکده در یک نگاه

مقدمه

دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یک کانون پیشتاز در فعالیت‌های آموزشی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری، و همچنین فعالیت‌های ارزشمند پژوهشی و ارتباط با صنعت و حمایت از فعالیت‌های ترویج و همگانی کردن علم و تکنولوژی، جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی و بین المللی دارا است. در راستای هدف‌های دانشگاه، فناوری اطلاعات و ارتباطات بستری مناسب و ضروری برای ارتقای فعالیت‌های دانشگاه صنعتی شریف است که از یک سو با استفاده از این امکانات خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و دانشجویی را سرعت و دقت بخشد و از سوی دیگر با استفاده از بستر شبکه و امکان اطلاع رسانی دستاوردهای علمی، آموزشی، پژوهشی، و تکنولوژیکی خود را در سطح ملی و بین المللی مطرح سازد و امکان تعامل را فراهم نماید و علاوه بر آن برای پیشبرد مرزهای دانش گستره چالش و تلاش را فراهم آورد. مدیریت استراتژیک و مدیریت اجرایی سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه به عهده مرکز محاسبات دانشگاه است که با استفاده از روش برون سپاری و با همکاری نهادها، و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی امور طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مورد نیاز را به انجام می‌رساند و کار توسعه و نگهداری سیستم‌ها را عهده دار می‌گردد.

ماموریت

انجام پژوهش‌های کاربردی-توسعه‌ای، تجاری‌سازی ایده‌های نو و پژوهش‌های فناورانه در حوزه دانش‌های نوین و سطح بالا (Hi-Tech)، انجام فعالیت‌های ترویجی به منظور اعتلای نهضت نرم‌­افزاری و توسعه صنایع کشور در بستر مناسب ارتباطی صنعت و دانشگاه و با بهره‌گیری از ساختارهای چابک و پویا

چشم انداز

در راستای تحقق مأموریت فوق، چشم ­انداز پژوهشکده در افق پنج ساله عبارتست از:
« تبدیل شدن به یکی از اصلی­ ترین مراکز پیشرو در تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه در حوزه دانش‌های نوین و سطح بالای کشور»

  اهداف

  • انجام تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی در راستای توسعه صنایع کشور
  •  استفاده از دانش نوین جهت ارائه راه حل های نوآورانه برای صنایع کشور
  • تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه با اجرای پروژه‌هاي تحقيقاتي بر مبناي مهم‌ترين نيازمندي‌هاي جامعه
  • زمینه سازی جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و فناوری بومی
  • بسترسازي جهت ایجاد ارتباط میان دانش‌آموختگان نخبه‌ی متعهد و صنایع کشور در زمينه‌هاي مختلف علم و فناوری 

  فعالیت‌ها

    فعالیت‌های علمی، ترویجی و حمایتی در قالب مرکز توسعه نوآوری‌ و پژوهش‌های دانشجویی

  • برگزاری مسابقات فناورانه
  • حمایت از تجاری‌سازی طرحهای پژوهشی، اختراعات و نوآوری‌های دانشجویی
  • مشاوره، تعریف و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی
  • برگزاری سمینارها، کنفرانسهای علمی و دوره‌های آموزشی
  • حمایت از انتشارات و تالیفات علمی (کتاب، مقاله و ...)ـ انجام پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی در قالب گروه‌های تخصصی پروژه‌های پیمانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در تجاری