طراحی و ساخت گیربکس مغناطیسی

گیربکس مغناطیسی

 

گیربکس مغناطیسی

«دانلود فایل ارائه پروژه»

 

معايب چرخدنده هاي مكانيكي:
اصطكاك، سايش و شكست كه به دليل تماس دنده ها ايجاد ميشود
تنها تعداد كمي از دنده ها در هر لحظه درگيرند.
گشتاور نامي كمتر از گشتاور ماكزيمم قابل تحمل است به دليل پديده خستگي
نياز به روانكاري و نگهداري دارند و به همين دليل گيربكس نياز به نشت بندي دارد.
سر و صدا

محاسن چرخدنده هاي مغناطيسي:
حذف اصطكاك، سايش و خرابي
عدم نياز به روانكاري و نگهداري و حذف نشت بندي
حذف سر و صدا


 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد در عملگرهای مورد استفاده در صنایع هوا و فضا:
چگالی گشتاور به وزن بالا
ابعاد کوچک
نسبت تبدیل های بالا

کاربرد در پمپ ها و کمپرسورهای فشار بالا:
عدم نیاز به نشت بندهای مکانیکی و حذف آنها
کاهش هزینه نگهداری

کاربرد در صنایع حفاری و صنایع سنگین:
ایزوله بودن وروی و خروجی گیربکس و میرا کننده ضربه و شوک
وجود محدود کننده گشتاور و جلوگیری از فشار بیش از حد به بار و درایو

کاربرد در توربین های بادی


کاربرد این تکنولوژی در موتورهای گشتاور بالا :
استفاده در خودروهای الکتریکی به عنوان In wheel motor