گوشه ای از فعالیت ها

معرفی مسابقه ملی هواپیمای بدون سرنشین

مسابقه ملی هواپیمای بدون سرنشین

ـ اهداف برگزاری مسابقه

فاصله‌ی ميان صنعت و دانشگاه که امروزه به عنوان يکی از مهم‌ترين معضلات پيش روی پيشرفت‌های کشور قرار دارد، مسئله‌ای است که در حال حاضر توجه بسياری از مسئولين را به خود جلب نموده و آن‌ها را برای برطرف نمودن اين مشکل به تکاپو انداخته است.
اما در اين ميان راه‌هايی وجود دارند که می‌توانند با هزينه كمتر دستاوردهای بيشتری داشته باشند و اين مشکل تا حدی برطرف كنند. يکی از اين راه‌کارها برگزاری مسابقات دانشجويی است.

ـ تکميل چرخه آموزشی در دانشگاه‌ها

هدف عموم مسابقات دانشجويی، سنجش و ارتقای توان دانشجويان در به کارگيری آموزش‌هايی است که در طول تحصيل فراگرفته‌اند و در مرحله‌ی بعد، آموزش‌آن دست از کارهای عملی‌ست که لازم است دانشجويان قبل از ورود به صنايع با آن‌ها آشنا باشند.

دستيابی به موارد فوق موجب تکميل زنجيره ارتباط صنعت، دانشگاه و پژوهشگاه‌های تخصصی شده و موجب بهره‌برداری و جهت‌دهی به امور پژوهشی و پژوهشگران در راستای توسعه فناوری‌ها و مديريت صحيح خلاقيت افراد علاقمند خواهد شد.

ـ گسترش و هدفمندسازی فعاليت‌های پژوهشی

هدف اصلی در اين بخش دستيابی به گلوگاه‌های فناوری و از سوی ديگر جهت‌دهی و تحريك فعاليت‌های پژوهشی دانشگاهی در راستای اهداف صنعت است. از آنجايی كه برای دستيابی به اين هدف لزوم تحقيقات كاربردی مشهود است و پژوهش‌های تئوريك در دانشگاه‌ها نيز در اين رابطه راه‌گشا نيست، ايجاد آزمايشگاه‌های تخصصی مرتبط و منطبق با نيازمندی‌های فناوری، اولين و مهم‌ترين گام در راستای تحقق اين هدف است. ضمن آنكه تعريف هر صورت مساله پيچيده‌ای در مسابقه جهت شناسايی استعدادها و حل تقريبی آن نيازمند آزمايشگاه‌ها و امكانات تست برای تيم‌های مسابقه است. ايجاد آزمايشگاه‌های مشترک با صنعت از ضروريات نيل به اين اهداف است.

سایت مسابقه

دوره اول مسابقه

دوره دوم مسابقه

دوره سوم  مسابقه

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus