معرفیپژوهشكـده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف همواره سعي داشته است تا با ترويج روحيه خودباوري و نوآوري، دانشجويان و دانش‌آموختگان را براي حضوري فعال در عرصه‌هاي علمي، پژوهشي و اجرايي كشور آماده سازد. تحقق اين هدف بدون شك تقويت صنايع كشور و ارتباط قوي‌تر صنعت و دانشگاه را به دنبال خواهد داشت. نقطه قوت اساسي اين مركز، ارتباط مستمر با دانشگاه است كه موجب شده تا علاوه بر دسترسی به نيروي انساني متخصص، همگام و همپای علوم و دانش روز پيش رفته و بر لبه دانش روز دنيا حرکت کند. نتيجه چنين خصوصياتي سرعت، دقت و كيفيت مناسب در ارائه خدمات مي‌باشد.

 

مأموریت

انجام پژوهشهای کاربردی-توسعه‌ای، تجاریسازی ایدههای نو و پژوهشهای فناورانه در حوزه دانشهای نوین و سطح بالا (Hi-Tech)، انجام فعالیتهای ترویجی به منظور اعتلای نهضت نرم‌­افزاری و توسعه صنایع کشور در بستر مناسب ارتباطی صنعت و دانشگاه و با بهرهگیری از ساختارهای چابک و پویا

 

 

چشم انداز

 

در راستای تحقق مأموریت فوق، چشم ­انداز پژوهشکده در افق پنج ساله عبارتست از:

« تبدیل شدن به یکی از اصلی­ ترین مراکز پیشرو در تجاریسازی ایدههای فناورانه در حوزه دانشهای نوین و سطح بالای کشور»

 

اهداف

ـ انجام تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی در راستای توسعه صنایع کشور

ـ استفاده از دانش نوین جهت ارائه راه حل های نوآورانه برای صنایع کشور

ـ تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه با اجرای پروژه‌هاي تحقيقاتي بر مبناي مهم‌ترين نيازمندي‌هاي جامعه

ـ زمینه سازی جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و فناوری بومی

ـ بسترسازي جهت ایجاد ارتباط میان دانش‌آموختگان نخبه‌ی متعهد و صنایع کشور در زمينه‌هاي مختلف علم و فناوری

 

فعالیتها


فعالیت‌ها :

ـ فعالیتهای علمی، ترویجی و حمایتی در قالب مرکز توسعه نوآوری‌ و پژوهش‌های دانشجویی

برگزاری مسابقات فناورانه
حمایت از تجاری‌سازی طرحهای پژوهشی، اختراعات و نوآوری‌های دانشجویی
مشاوره، تعریف و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی
برگزاری سمینارها، کنفرانسهای علمی و دوره‌های آموزشی
حمایت از انتشارات و تالیفات علمی (کتاب، مقاله و ...)


ـ انجام پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی در قالب گروه‌های تخصصی
پروژه‌های پیمانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در تجاری سازی فناوری


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus